2023

DE HOE onderbreekt

Samen met De Grote Post werkte DE HOE een experiment uit in luidop en meerstemmig nadenken. Een spreker houdt een lezing met een verhelderende blik op thema’s en onderwerpen die in De Grote Post aan bod komen. De leden van DE HOE onderbreken de spreker op een afgesproken punt: de onderbreking mondt uit in een scène, de monoloog van de gast wordt een dialoog, de onderbreking wordt een nagesprek. En alles is uitgeschreven en ingestudeerd, al zullen de acteurs dat ten stelligste ontkennen (maar ook dat staat op hun briefje).

Omdat DE HOE gelooft dat het geschreven woord levendiger is, nauwkeuriger ook. Omdat DE HOE gelooft dat je spontaan niet op je echtst bent.

In 2022 en 2023 onderbrak DE HOE Jaap Tielbeke (klimaatjournalist De Groene Amsterdammer), Brigitte Herremans (Midden-Oosten expert) en Arnon Grunberg (schrijver).

De onderbroken lezingen zijn vanaf nu ook terug te luisteren in onze podcast DE HOE onderbreekt !

 

17.12.2023 (11:00) De Grote Post Oostende DE HOE onderbreekt De Dissidenten